Pivovar

Pivovar Kynšperk 1595

Ing. Petr Bednář, sládek

Na základní škole mě bavila chemie, tak mi můj otec, jakožto velký milovník piva, řekl, ať jdu vařit pivo. Šel jsem na studia na SPŠPT Podskalská a posléze na VŠCHT v Praze. Dnes po třinácti letech praxe v oboru je mé pouto k pivovarskému řemeslu natolik silné, že bych asi v jiném oboru působit nechtěl. Můj osobní život je totiž s mou profesí velmi úzce spjat.

Exkurze v pivovaru

Tradice vaření piva v Kynšperském pivovaru sahá až do roku 1595, kdy císař Rudolf II. udělil městu Kynšperk nad Ohří Samostatné várečné právo. Největší rozkvět pivovar zažil v roce 1840 příchodem panského rodu Haasů z Haasenfelsu (Zajíc ze Zajícovy skály). Působení rodiny Haasů bylo v historii Kynšperského pivovaru velmi významné, přineslo jeho podstatné rozšíření až do podoby, kterou známe dnes. V roce 2011 začala rozsáhlá rekonstrukce areálu a v dnešní době je v provozu pivovar a podniková prodejna.

  • Skupinová prohlídka (5 a více osob) — 150 Kč / osoba
  • Individuální prohlídka (1-4 osoby) — 300 Kč / osoba
  • Děti do 6 let mají vstup zdarma, 6-18 let — vstup 50 Kč
  • Prohlídka trvá přibližně 40 minut, její součástí je ochutnávka piv.
  • V prostorech pivovaru jsou celoročně nízké teploty (1-15°C). Doporučujeme si vzít teplé oblečení.
  • Po-Pá 12:00–17:00 | So 13:00–14:00
  • +420 778 009 058 | turistika@pivovar-kynsperk.cz

Historie pivovaru od roku 1595

1595

Městu Kynšperk bylo potvrzeno várečné právo z roku 1579,císařem Rudolfem II. Rok 1595 se dá považovat za rok zahájení vaření piva v Kynšperku.

1620

Na místě starého pivovaru byl postaven nový pivovar včetně sladovny.

18. STOLETÍ

V důsledku pobělohorských konfiskací získal majetek Kynšperka včetně pivovaru rod Metternichů, kteří zde vládli až do roku 1734. V první polovině 18. století patřil Kynšperský pivovar mezi 10 největších pivovarů Loketského kraje s výstavem více jak 1300 hektolitrů piva ročně.

1840

V roce 1840 začíná nová historie pivovaru pod vedením rodu Haasů z Hasenfeslu, kteří vlastnili pivovar do roku 1945.

2. POL. 19. STOLETÍ

V druhé polovině 19. století byl pivovar rozšířen a vybaven strojním pohonem. Kapacita pivovaru byla deset tisíc hektolitrů piva ročně. Pivo je do vzdálenějších míst rozváženo vlakem. Zároveň dochází k zániku malých vesnických pivovarů v okolí Kynšperka ( Mostov, Lítov, Kaceřov), které nemohly modernímu kynšperskému pivovaru konkurovat.

PŘELOM 19. A 20. STOLETÍ

Na přelomu 19. a 20. století byl pivovar kompletně přebudován. Z původního pivovaru zůstala jen sladovna a sklepy. Vzhled pivovaru odpovídal tehdejší průmyslové architektuře a její některé prvky můžete shlédnout i dnes. Pivovar měl i moderní technologické vybavení. Varna byla šestinádobová s kotli vyhřívanými parou. V roce 1911 byl pivovar napojen na vodovod. Výstav modernizovaného pivovaru byl projektován na 80 000 hl piva ročně.

1. POL. 20. STOLETÍ

V době I. světové války se propadl výstav piva na desetinu rekordní produkce. Na konci dvacátých let dosahovala předválečnou produkci. Pivovar byl znovu modernizován. Největší novinkou byla instalace stáčecí linky lahví.

2. POL. 20. STOLETÍ

Po osvobození Československa byl pivovar v roce 1945 konfiskován. Produkce se pohybovala se kolem 30 tisíc hl piva. V roce 1947 byl pivovar předán do správy ONV Sokolov jako Okresní kynšperský pivovar.

2011

Začala se psát nová kapitola pivovaru v Kynšperku. Postupně byl pivovar rekonstruován na komplex pod názvem «Kynšperský dvorec», který obsahuje: pivovar o kapacitě 10 000hl s možností její rozšíření a pivovarskou restauraci s kapacitou 250 míst v klenutém prostoru bývalé sladovny, v zimní a letní zahradě.

2020

Po roce 2020 se začala psát nová kapitola Kynšperského piva. Po příchodu nového sládka Petr Bednáře, který se zároveň chopil i celkového řízení pivovaru, začal vývoj pivovaru nabírat jiný směr. Petr obměnil recepty a způsob výroby stávajících piv a začal vytvářet i piva zcela nová, do té doby v pivovaru nevyráběná, všechna piva však s maximálním důrazem pro dosažení co možná nejvyšší kvality vyrobeného piva. Po koronavirových krizích se situace v pivovaru dostala až na samé dno. Nicméně snaha situaci ustát nebyla marná a s vypětím sil se nám ode dna podařilo odrazit.

2022

Nové stránky. Nový vzhled. Nové možností. V roce 2022 se navíc naše snahy zúročily, kdy se náš Světlý Ležák 12%hm. stal absolutním vítězem mezinárodní degustační soutěže Pivní pečeť, do které bylo letos celkově přihlášeno více než 1000 vzorků piva. Do budoucna chceme i nadále se stejnou vervou usilovat o to, ať pro Vás z Kynšperského pivovaru vychází jen dokonalá piva, která lidem přináší nejen radost a chuťový zážitek, ale jsou celkově obohacujícím elemente pro život, a to jak po stránce psychické, ale i zdravotní. Tak tedy na zdraví!