Brewing of Czech beer

 

Pivo a Čechy jsou spolu svázány již několik staletí. Pivo vařené v Čechách bylo vždy originální a jeho obliba se rozšířila do celého světa. Prakticky v každé zemi, kde se vyrábí pivo je alespoň jedno druhu “PILS”. To znamená, že je odvozeno od plzeňského piva.

Od roku 2008 má české pivo ochranu evropského zeměpisného označení. Cílem této ochrany je zabránit plagiátorství tradičního českého piva. Výzkumy dokázaly, že české pivo se liší od všech zahraničních piv. Vycházelo se i z ojedinělého faktu, že české pivo se stále vyrábí převážně tradičními technologiemi.

Evropské zeměpisné označení České pivo mimo jiné. charakterizuje vůni světlého a tmavého piva, jeho chuť, intenzitu hořkosti, barvu, která musí být zlatožlutá. Pivo je jiskrné, s kompaktní bílou pěnou. Dále specifikuje suroviny, které musí být k výrobě piva použity, jako jsou ječný slad, chmel, voda odpovídající kvality a druh používaných kvasinek, které zaručují technologii tzv. spodního kvašení.

České pivo se vyznačuje větším podílem zbytkového (neprokvašeného) extraktu, sytější barvou, vyšším pH a vyšším obsahem polyfenolových látek. Nižší prokvašení piva znamená i nižší obsah alkoholu v něm. Senzoricky se české pivo vyznačuje zejména vyšší plností chuti, hořkostí, delším dozníváním hořkosti a nižším výskytem cizích vůní a chutí. Silnější intenzita hořkosti podporuje proces trávení a je zdrojem podnětů k dalšímu napití.

České pivo je podle odborníků jedinečné díky používání vysoce kvalitních surovin pocházejících z přesně vymezených oblastí, klasické technologii a postupu výroby, umu českých sládků získanému studiem na českých pivovarských školách a pivovarské tradici v Českých zemích. Technologie výroby piva výslovně specifikuje originální, nezaměnitelný postup výroby českého piva a také způsob kontroly toho, jak jsou technologické postupy dodržovány.

Charakter českého piva, jak jej známe dnes, se začal formovat v polovině 19. století. Do té doby se v Českých zemích vařila téměř výhradně svrchně kvašená piva z pšeničných sladů. Změnu přineslo až založení plzeňského Měštanského pivovaru v roce 1942. Jeho spodně kvašený ležák si během několika let získal takovou popularitu, že pšeničná, svrchně kvašená piva z českého trhu prakticky zmizela a pivo plzeňského typu se začalo šířit. Dnes tvoří piva plzeňského typu dvě třetiny všech piv vypitých na celém světě.

Technologie pivovaru Kynšperk odpovídá klasifikaci České pivo.

Jedinečnost Českého piva

Výjimečnost českého piva potvrdila studie, která zkoumala osmotický tlak (tzv. osmolalitu – tedy množství vody a minerálů přiváděných do organismu prostřednictvím piva různé provenience) a porovnávala ho s koncentrací alkoholu. Z výsledků studie je jasně vidět, že osmolalita je u piv zahraniční výroby dána prakticky jen alkoholem. Jinak je tomu u piv české výroby. „Naše piva mají, na rozdíl od zahraničních, své ‚tělo‘,“ konstatoval prof. MUD r. Jaroslav Racek, DrSc. Zmiňovaný výzkum významně přispěl k tomu, že v roce 2008 české pivo získalo ochranu evropského zeměpisného označení.

 

Nutriční hledisko

významným zdrojem vitaminů skupiny B - především vitaminu B6 a kyseliny listové a některých minerálních látek, jako je draslík, hořčík, fosfor, vápník, křemík a dalších stopových prvků, aminokyselin a bílkovin, antioxidantů a iso- α-kyselin. Přítomnost uvedených látek činí z piva jedinečný nápoj.

 

 

Energetické hledisko

Z hlediska energetického je pivo díky sacharidům a alkoholu velmi dobře stravitelné

 

Pozitivní složky piva

Pivo je přírodní potravina. Díky přírodním surovinám chmelu, sladu a vodě a přirozenému procesu kvašení jsou cenné obsažené látky přítomny v optimální kombinaci, v jaké je člověk může přijímat. Požitek z piva je právě v umírněném pití.

Voda: Jeden litr piva obsahuje průměrně 920 gramů vody, která je relativně rychle absorbována zažívacím traktem.