Raw products for beer production

 

Výroba piva je poměrně velmi složitý proces, kde záleží na dodržování technologických postupů a kvalitě surovin. Principem výroby piva jsou dva procesy. V prvním jde o rozštěpení složitých cukrů přítomných v obilných zrnech na jednoduché cukry, které se dají zkvasit. V druhém procesu dochází ke zkvašení těchto cukrů pomocí kvasinek ve vodním roztoku.

Základními surovinami pro výrobu piva jsou obilný ,v Čechách převážně ječmenný, slad. Dále se používá voda, chmel a kvasnice. V některých zemích jsou oblíbená piva s jinou než chmelovou chutí. Potom se přidává různé koření.

voda – Voda je při výrobě piva nejdůležitější ze základních surovin, která je využívána pro samotnou výrobu nápoje, tak i v procesech, které s výrobou piva souvisí. Kvalita vody přímo ovlivňuje kvalitu piva. Rozhodující u vody je její tvrdost a obsah minerálů a solí. Obecně se dá říci, že měkká voda je vhodnější pro výrobu světlých piv a tvrdší pro výrobu tmavých.

chmel – Chmel dodává charakteristickou nahořklou chuť pomocí chmelových pryskyřic a chmelové aroma vlivem silic. Chmel do určité míry zaručuje konzervační účinky. Pro přípravu piva se používají tzv. chmelové produkty ve formě granulí.

slad – je naklíčené většinou ječmenné zrno. Další důležitou surovinou pro výrobu piva je slad, který se vyrábí ze speciálně vyšlechtěných druhů ječmene nebo pšenice. Slad z českého ječmene dává pivu jeho zlatavou barvu a plnost. Slad rozhoduje o chuti, barvě a aromatu piva. Slad se rozlišuje na světlý a tmavý slad(slad plzeňský a bavorský) podle barvy a dále jsou slady speciální (karamelový, pražený, diastatický a pod.).

kvasnice – kvasnice mají zásadní vliv na výsledný produkt. Další zásadní surovinou pro výrobu piva jsou speciálně vyšlechtěné kmeny pivovarských kvasnic - kvasinky. Kvasinky jsou nepatrné mikroorganizmy s vysokým podílem vitamínu B, které mění cukr na alkohol. Kvasinky dělíme podle způsobu kvašení. Kvasnice pro svrchní kvašení, které stoupají ode dna na hladinu a jsou funkční kolem 15°-20° C a kvasnice pro spodní kvašení klesající od hladiny na dno a pracující při teplotách 5°-10° C , které se dnes více používají.