Historie podrobně

Pivovar se nachází nedaleko řeky Ohře v severní části města Kynšperka nad Ohří o kterém je první písemná zmínka již z roku 1232.

Historie pivovarnictví v Kynšperku je také velmi stará. V historických análech se dočteme, že některá města bývalého Loketského kraje, včetně Kynšperka, si v roce 1547 stěžují, že šlechta zakazuje svým poddaným odebírat měšťanské pivo. Z tohoto se dá usuzovat, že se v Kynšperku vařilo pivo již v první polovině 16. století.

Skutečná historie pivovarnictví začíná rokem 1579, kdy Kynšperk získal od císaře Rudolfa II. várečné právo. Toto právo bylo v roce 1595 císařem potvrzené. Rok 1595 se dá považovat za rok zahájení vaření piva v Kynšperku.

V roce 1603 město Kynšperk postupně převzalo majetky Kašpara Belvice z Nostvic včetně panské sladovny. Na místě současného pivovaru byl v roce 1620 postaven nový pivovar.

V důsledku pobělohorských konfiskací získal majetek Kynšperka včetně pivovaru rod Metternichů, kteří zde vládli až do roku 1734. V první polovině 18. století patřil kynšperský pivovar mezi 10 největších pivovarů Loketského kraje s výstavem více jak 1300 hektolitrů piva ročně. V nastalém stoletém období se majitelé často střídali. V roce 1840 začíná nová historie pivovaru pod vedením rodu Haasů z Hasenfeslu, kteří vlastnili pivovar do roku 1945.

V šedesátých letech 19.století byl pivovar stavebně rozšířen a vybaven strojním pohonem. Kapacita pivovaru byla deset tisíc hektolitrů piva ročně. Sládkem v té době byl Kašpar Krämling, z významného chebského sladovnického rodu. V roce 1875 pivovar vyprodukoval 21 429 hl piva. Nástupce Krämelinga byl Albert Haberzettl, další věhlasný sládek, za jehož působení se v roce 1882 / 1883 vyprodukovalo 24 054 hl piva.

K rozvoji pivovaru v druhé polovině 19.století přispělo vybudování železnice spojující Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. Díky tomu se mohlo pivo rozvážet do vzdálenějších míst. Zároveň dochází k zániku malých vesnických pivovarů v okolí Kynšperka ( Mostov, Lítov, Kaceřov), které nemohly modernímu kynšperskému pivovaru konkurovat.

Na přelomu 19. a 20. století byl pivovar kompletně přebudován. Z původního pivovaru zůstala jen sladovna a sklepy. Vzhled pivovaru odpovídal tehdejší průmyslové architektuře a její některé prvky můžete shlédnout i dnes.

Pivovar měl i moderní technologické vybavení. Varna byla šestinádobová s kotli vyhřívanými parou. Kapacita varny byla postupně rozšiřována z původních 112 hl na 150 hl mladiny. Předpokládalo se její rozšíření na 200 hl mladiny. Pivovarské sklepy měli plochu 1 145m2 a bylo v nich 170 dřevěných sudů o obsahu 30 a 50 hl. Spilka byla vybavena betonovými káděmi. Sladovní humna měla plochu téměř 1 000m2 a byla schopna zpracovat až 80 vagónů ječmene za kampaň.

V roce 1911 byl pivovar napojen na vodovod. Výstav modernizovaného pivovaru byl projektován na 80 000 hl piva ročně. V té době bylo v pivovaru zaměstnáno 62 dělníků a 8 úředníků. Správcem pivovaru byl jmenován Josef Kiesse. Sládkem se stál za celou modernizací byl Josef Hackl, který v pivovaru působil do roku 1925. Funkce správce pivovaru byla nahrazena v té době funkcí ředitel, kterým se stal Karl Heinrich. Ve výrobním roce 1911/1912 bylo vyrobeno nejvíce piva za celou historii pivovaru. Celkem 56 520 hl piva. Základ výroby tvořilo výčepní pivo. Dále se vařil ležák a pravděpodobně tmavé pivo. Kynšperský pivovar byl největším pivovarem na Sokolovsku (Falknovsku).

V době I. světové války se propadl výstav piva na desetinu rekordní produkce. V roce 1917/1918 bylo vyrobeno jen 5 071 hl piva. Počátek dvacátých let 20. století šla produkce piva postupně nahoru. Na konci dvacátých let dosahovala předválečnou produkci. Pivovar byl znovu modernizován. Největší novinkou byla instalace stáčící linky lahví. V roce 1925 byl jmenován novým sládkem Bedřich Watzka ze Stříbra jenž byl v roce 1937 vystřídán Karlem Mörlem.

V období II. světové války se ve funkci správce vystřídali Viktor Schebrlle, Kryštof Schmid a František Dietl. Krátkodobým ředitelem pivovaru byl i bývalý sládek Hackl. Nad pivovarem, po čas války, prováděl dohled Valter Petschinka.

Na začátku 20. století majetkově vládla Olga Hassová a poté její syn Jíří Haas, který se v roce 1945 zastřelil na hradě Bítov.

Po osvobození Československa byl jako německý velkostatek s pivovarem v roce 1945 konfiskován a byl do pivovaru dosazen národní správce Eduard Petřík, který byl zároveň sládkem. Pomáhali mi podstarší Karel Kašpar a nadsladovní Jaroslav Marek. Druhým správcem byl jmenován Václav Tůma, úředník, který byl dříve ředitelem pivovaru Novopramen v Brně a v Chlumci nad Cidlinou. Produkce pivovaru neustále klesala. Pohybovala se kolem 30 tisíc hl piva. V roce 1947 byl pivovar předán do správy ONV Sokolov jako Okresní kynšperský pivovar. Komise Svazu pro chmel, slad a pivo konstatovala po revizi pivovaru 17.4.1948 neblahé hospodaření národní správy. Pivovar byl shledán jako neperspektivní a došlo k upřednostňování chebského a karlovarského piva.

Koncem roku 1948 přešel pivovar do majetku města Kynšperka jako komunální podnik. Nadále však podléhal okresnímu orgánu - Společné okresní správě komunálních podniků v Sokolově.

V červenci 1951 uzavřelo ministerstvo potravinářského průmyslu s ministerstvem vnitra dohodu “O vyčištění výrobních programů”. Podle této dohody komunální podniky podléhající ministerstvu vnitra neměly provozovat některé odvětví výroby např. vaření piva. Národní podnik Chebskokarlovarské pivovary začal 4.7.1951 přejímat kynšperský pivovar. Současně bylo rozhodnuto o jeho likvidaci. Dnem 30.12.1951 byl pivovar uzavřen s výjimkou sladovny. V roce 1952 byly budovy přiděleny základnímu závodu v Chebu, strojní zařízení pivovaru bylo rozděleno do závodů Cheb, Chodová Planá, Karlovy Vary, Prunéřov, Petrohrad, Loket a Aš. Zařízení pivovaru bylo odvezeno a z objektů byly vytvořeny sklady.

Nová kapitola pivovaru v Kynšperku se začala psát v roce 2010 kdy celý areál pivovaru koupila společnost Absolut Active s.r.o. Praha. Postupně bude vybudován komplex pod názvem “ Kynšperský dvorec”, který bude obsahovat: Pivovar o kapacitě 5000hl s možností její rozšíření.

Pivovarskou restauraci s kapacitou 100 míst v klenutém prostoru bývalé sladovny a 48 míst v zimní zahradě. Součástí restaurace je i salonek. V budoucnu v areálu vyroste také hotel o kapacitě 100 lůžek s wellnes a relax centrem.

Přehled známé výroby piva v pivovaru Kynšperk

Lomené letopočty znamenají hospodářský rok (od září do srpna)
1887/88 .......... 20 954 hl   1922/23 .......... 23 688 hl
1888/89 .......... 22 321 hl   1923/24 .......... 37 000 hl
1889/90 .......... 25 345 hl   1925/26 .......... 43 200 hl
1890/91 .......... 25 848 hl   1926/27 .......... 50 000 hl
1891/92 .......... 28 380 hl   1928/29 .......... 56 000 hl
1892/93 .......... 29 400 hl   1929/30 .......... 51 337 hl
1893/94 .......... 31 164 hl   1930/31 .......... 47 121 hl
1894/95 .......... 34 188 hl   1931/32 .......... 47 047 hl
1895/96 .......... 36 120 hl   1932/33 .......... 41 236 hl
1896/97 .......... 36 624 hl   1933 .......... 36 791 hl
1897/98 .......... 43 176 hl   1934 .......... 36 570 hl
1898/99 .......... 44 352 hl   1935 .......... 32 947 hl
1899/1900 .......... 41 893 hl   1936 .......... 31 363 hl
1900/01 .......... 44 268 hl   1937 .......... 36 453 hl
1901/02 .......... 42 924 hl   1943 .......... 43 915 hl
1907/08 .......... 48 115 hl   1944 .......... 42 144 hl
1911/12 .......... 52 000 hl   1945 .......... 32 845 hl
1918/19 .......... 15 441 hl   1946 .......... 36 546 hl
1919/20 .......... 24 076 hl   1947 .......... 32 293 hl
1920/21 .......... 26 550 hl   1948 .......... 27 763 hl
1921/22 .......... 25 558 hl   1949 .......... 30 199 hl
Číst dál...

Vaření českého piva

Pivo a Čechy jsou spolu svázány již několik staletí.

 

Prvním písemným dokladem, ve kterém je přímo zmíněno pivovarství na území Čech je nadační listina prvního českého krále Vratislava II., vydaná v roce 1088. Byla to nadační listina, ve které panovník udělí Vyšehradské kapitule právo vybírat desátek z pěstovaného chmele pro vaření piva.

 

Pivo vařené v Čechách bylo vždy originální a jeho obliba se rozšířila do celého světa. Prakticky v každé zemi, kde se vyrábí pivo je alespoň jedno druhu “PILS”. To znamená, že je odvozeno od plzeňského piva.

 

Od roku 2008 má české pivo ochranu evropského zeměpisného označení. Cílem této ochrany je zabránit plagiátorství tradičního českého piva. Výzkumy dokázaly, že české pivo se liší od všech zahraničních piv. Vycházelo se i z ojedinělého faktu, že české pivo se stále vyrábí převážně tradičními technologiemi.

 

Evropské zeměpisné označení České pivo mimo jiné charakterizuje vůni piva, jeho chuť, intenzitu hořkosti a barvu, která musí být zlatožlutá. Pivo je jiskrné, s kompaktní bílou pěnou. Dále specifikuje suroviny, které musí být k výrobě piva použity, jako je ječný slad, chmel, voda odpovídající kvality a druh používaných kvasinek, které zaručují technologii tzv. spodního kvašení.

 

České pivo se vyznačuje větším podílem zbytkového (neprokvašeného) extraktu, sytější barvou, vyšším pH a vyšším obsahem polyfenolových látek. Nižší prokvašení piva znamená i nižší obsah alkoholu v něm. Senzoricky se české pivo vyznačuje zejména vyšší plností chuti, hořkostí, delším dozníváním hořkosti a nižším výskytem cizích vůní a chutí. Silnější intenzita hořkosti podporuje proces trávení a je zdrojem podnětů k dalšímu napití. České pivo je podle odborníků jedinečné díky používání vysoce kvalitních surovin pocházejících z přesně vymezených oblastí, klasické technologii a postupu výroby, umu českých sládků získanému studiem na českých pivovarských školách a pivovarské tradici v Českých zemích. Technologie výroby piva výslovně specifikuje originální, nezaměnitelný postup výroby českého piva a také způsob kontroly toho, jak jsou technologické postupy dodržovány.

 

Charakter českého piva, jak jej známe dnes, se začal formovat v polovině 19. století. Do té doby se v Českých zemích vařila téměř výhradně svrchně kvašená piva z pšeničných sladů. Změnu přineslo až založení plzeňského Měšťanského pivovaru v roce 1842. Jeho spodně kvašený ležák si během několika let získal takovou popularitu, že pšeničná, svrchně kvašená piva z českého trhu prakticky zmizela a pivo plzeňského typu se začalo šířit. Dnes tvoří piva plzeňského typu dvě třetiny všech piv vypitých na celém světě.

 

V posledních letech se objevuje trend prosazovat zdravý způsob života. Pivo je v rozumné míře dokonce zdravější než voda. Při konzumaci rozumného množství piva, může pivo přinášet blahodárné účinky. Obsahuje totiž mnoho vitaminů (B1, B2, B3, B6, kyselina listová), stopových látek a minerálů (hořčík, draslík, fosfor, chlorid, křemík, zinek). Dokonce i lékaři doporučují pít pivo na žaludeční, srdeční a cévní onemocnění. Uznejte sami, kdo si odepře třetinku piva po vepřovém, knedlíku a zelí? Mužům se doporučuje vypít maximálně jeden až dva půllitry denně, ženám dvě třetinky denně. Pivo však kromě látek pro tělo přínosných obsahuje i látky, kterým by se mělo tělo vyhýbat. Nejškodlivější látkou je alkohol (0,5-5,1%), při jehož nadměrném pití může dojít k poškození jater, ledvin a může způsobit odumírání mozkových buněk.

Číst dál...

Suroviny na výrobu

Výroba piva je poměrně velmi složitý proces, kde záleží na dodržování technologických postupů a kvalitě používaných surovin. Principem výroby piva je rozštěpení složitých cukrů přítomných v obilných zrnech na jednoduché cukry, které se dají zkvasit.

 

Základní surovinou pro výrobu piva v Čechách je ječný slad. Dále se používá voda, chmel a kvasnice. V některých zemích jsou oblíbená piva s jinou než chmelovou chutí. Potom se přidává různé koření.

 

VODA je při výrobě piva nejdůležitější ze základních surovin, která je využívána pro samotnou výrobu nápoje, tak i v procesech, které s výrobou piva souvisí. Kvalita vody přímo ovlivňuje kvalitu piva. Rozhodující u vody je její tvrdost a obsah minerálů a solí. Obecně se dá říci, že měkká voda je vhodnější pro výrobu světlých piv a tvrdší pro výrobu tmavých.

 

CHMEL dodává charakteristickou nahořklou chuť pomocí chmelových pryskyřic a chmelové aroma vlivem silic. Chmel do určité míry zaručuje konzervační účinky. Pro přípravu piva se používají tzv. chmelové produkty ve formě granulí.

 

SLAD je naklíčené většinou ječné zrno. Další důležitou surovinou pro výrobu piva je slad, který se vyrábí ze speciálně vyšlechtěných druhů ječmene nebo pšenice. Slad z českého ječmene dává pivu jeho zlatavou barvu a plnost. Slad rozhoduje o chuti, barvě a aromatu piva. Slad se rozlišuje na světlý a tmavý (slad plzeňský a bavorský), podle barvy a dále jsou slady speciální (karamelový, pražený, diastatický).

 

KVASNICE mají zásadní vliv na výsledný produkt. Další zásadní surovinou pro výrobu piva jsou speciálně vyšlechtěné kmeny pivovarských kvasnic - kvasinky. Kvasinky jsou nepatrné mikroorganizmy s vysokým podílem vitamínu B, které mění cukr na alkohol. Kvasinky dělíme podle způsobu kvašení. Kvasnice pro svrchní kvašení, které stoupají ode dna na hladinu a jsou funkční kolem 15°-20°C a kvasnice pro spodní kvašení klesající od hladiny na dno a pracující při teplotách 5°-10°C , které se převážně v České republice používají.

Číst dál...