Suroviny na výrobu

 

Výroba piva je poměrně velmi složitý proces, kde záleží na dodržování technologických postupů a kvalitě používaných surovin. Principem výroby piva je rozštěpení složitých cukrů přítomných v obilných zrnech na jednoduché cukry, které se dají zkvasit.

 

Základní surovinou pro výrobu piva v Čechách je ječný slad. Dále se používá voda, chmel a kvasnice. V některých zemích jsou oblíbená piva s jinou než chmelovou chutí. Potom se přidává různé koření.

 

VODA je při výrobě piva nejdůležitější ze základních surovin, která je využívána pro samotnou výrobu nápoje, tak i v procesech, které s výrobou piva souvisí. Kvalita vody přímo ovlivňuje kvalitu piva. Rozhodující u vody je její tvrdost a obsah minerálů a solí. Obecně se dá říci, že měkká voda je vhodnější pro výrobu světlých piv a tvrdší pro výrobu tmavých.

 

CHMEL dodává charakteristickou nahořklou chuť pomocí chmelových pryskyřic a chmelové aroma vlivem silic. Chmel do určité míry zaručuje konzervační účinky. Pro přípravu piva se používají tzv. chmelové produkty ve formě granulí.

 

SLAD je naklíčené většinou ječné zrno. Další důležitou surovinou pro výrobu piva je slad, který se vyrábí ze speciálně vyšlechtěných druhů ječmene nebo pšenice. Slad z českého ječmene dává pivu jeho zlatavou barvu a plnost. Slad rozhoduje o chuti, barvě a aromatu piva. Slad se rozlišuje na světlý a tmavý (slad plzeňský a bavorský), podle barvy a dále jsou slady speciální (karamelový, pražený, diastatický).

 

KVASNICE mají zásadní vliv na výsledný produkt. Další zásadní surovinou pro výrobu piva jsou speciálně vyšlechtěné kmeny pivovarských kvasnic - kvasinky. Kvasinky jsou nepatrné mikroorganizmy s vysokým podílem vitamínu B, které mění cukr na alkohol. Kvasinky dělíme podle způsobu kvašení. Kvasnice pro svrchní kvašení, které stoupají ode dna na hladinu a jsou funkční kolem 15°-20°C a kvasnice pro spodní kvašení klesající od hladiny na dno a pracující při teplotách 5°-10°C , které se převážně v České republice používají.