NOVINKY
 

 

27.6.15 od 21:00 v restaurace U Zajíce v ul.Michalská 432/12. 
Všechno bude probíhat podle pravidel WAF + účastník dostane panáka Pivovice před každým zápasem. 
Turnaj je otevřen pro všechny zájemce, kteří splňují dvě podmínky: milují pivo a starší 18 let.

Celý večer pro Vás bude hrát DJ AXL
Pro všechny účastníky WELCOME DRINK
Pro tři nejúspěšnější jsme připravili super ceny!

Zájemci mají možnost udělat rezervace a se zaregistrovat od ted‘ do konání přímo u nás v restaurace, na tel.č. +420773557489 nebo přes oficiální FB

P.S. Turnaj bude probíhat za dohledu zkušených trenérů a rozhodčích s důrazem na bezpečnost a příjemný sportovní zážitek.-------------------------------------------------------------------------------


BEERWRESTLING !! Brewery armwrestling tournament !!


June 27, at 21:00 in the restaurant U Zajíce Michalská str. 432/12.
Everything will be done according to the rules WAF + participants will get a shot of Pivovice before every match=)
The tournament is open to all candidates who fulfillt two conditions: love beer and 18 years or older.

During the whole evening for you will play DJ AXLFor all participants WELCOME DRINK
For the three most successful we have prepared great prices!

Interested ones have the opportunity to make a rezervation and to enroll right in our restaurant, via tel. +420773557489 Or via the official FB

P.S. The tournament will take place under the supervision of experienced coaches and referees with an emphasis on safety and enjoyable sporting experience.

 

Váš Kynšperský Zajíc